Liberalernas landsmöte fattade beslut om att partiet ska verka för bildandet av en EU-federation.