Translate

måndag 4 november 2019

fredag 1 november 2019


Demokratigapet


Kommunernas ekonomi blir alltmer komplex. Det är ofta svårt för både medborgare och politiker att tränga igenom sifferdjungeln.

Igår kväll presenterade Strängnäs ekonomiråd tillsammans med rörelsen Demokratimaskinen, Täby, ett internetbaserat program där kommunens budget och uppföljningar kan läggas in.

”Budgetmaskinen” gör det lätt för den enskilde att hitta och förstå kommunens resultat och balansräkning, vilket i sin tur skapar oanade möjligheter för medborgarna att kunna att granska och diskutera kommunens budget. Lokala politiska partier kan på ett enklare sätt än tidigare kan skapa egna budgetar. 

Kommunernas kostnader tuffar på i snabb takt.
Medborgarna blir avkopplade och möjligheten
att påverka minskar...